Tjenester

Overflate - Stillas og tilkomst teknikk - Inspeksjon

Illus: Overflate

Overflate

Overflatebehandling - UHP - Tankrengjøring

Illus: Stillas og tilkomst teknikk

Stillas og tilkomst teknikk

Vestland Korrosjon AS kan tilby komplette løsninger på stillas og tilkomst teknikk.

Illus: Inspeksjon

Inspeksjon

Inspeksjon med FROSIO inspektører nivå 3